Изградба 2016. Комплетна замена на подлогата, мај 2019.

105 паркинзи на урбани локации во Скопје.